بازی چهارم: بازی لامسه    

دستورالعمل بازی

اکثر بچه ها عاشق لمس کردن و بازی های حسی هستند ، به همین خاطر شکی نیست بچه ها این بازی سرگرم کننده را دوست خواهند داشت. یک جعبه کفش یا هر جعبه ی دیگری که در داشته باشد ، پیدا کنید . یک طرف آن را سوراخ کنید. بزرگی سوراخ باید به اندازه ای باشد که یک دست به راحتی وارد آن شود. اگر می خواهید بازی شکل خلاقانه تری به خود بگیرد ، جعبه را با چیزهای زرق و برق دار و علامت سوال تزیین کنید . برای شروع بازی چیزی درون جعبه قرار دهید. و از بچه ها بخواهید حدس بزنند چه چیزی داخل جعبه است و آنها می توانند در مورد شیء داخل جعبه سوال هم بکنند. یا شما می توانید آنها را کمی راهنمایی کنید. برای برای اینکه هیجان بازی بیشتر شود می توانید از دانه ی کدو تنبل تازه، رشته ی اسپاگتی، میوه، شانه یا اسباب بازی استفاده کنید. برای اینکه فضای رقابتی ایجاد کنید .هر کدام از بچه ها زودتر متوجه شیء داخل جعبه شد، به او یک امتیاز بدهید.

بازی لامسه

بازی پنجم : میخ و نخ    

آنچه شما نیاز دارید: تخته چوب، میخ و چکش و کامواهای رنگی

دستورالعمل بازی 

برای ساخت تابلوی میخ و نخ ، میخ را در فاصله هایی از هم برروی تابلو چوبی بزنید.

هر چه تعداد میخ ها بیشتر باشد خلاقیت و نوآوری کودکان بیشتر میشود . حالا از کودک بخواهید کامواها را دور میخ ها بپیچد و شکل ذهنی خود را روی تابلو بیاورد.

بازی ششم :حدس بزن کیه

آنچه شما نیاز دارید: کاغذ، خودکار، جعبه یا ظرف

دستورالعمل بازی :

اسم هر شرکت کننده را روی یک تکه کاغذ بنویسید. کاغذ ها را تا زده و درون یک جعبه بریزید. هر کس باید یک کاغذ از جعبه بردارد و شخصی را که اسم او روی کاغذ نوشته شده، توصیف کند. بقیه باید با توجه به توضیحات او، شخص مورد نظر را شناسایی کنند . این بازی را می توانید به صورت تیمی نیز انجام دهید.

حدس بزن